پرازفایل http://porazfile.mihanblog.com 2018-10-19T00:41:33+01:00 text/html 2018-10-18T07:32:19+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل مقاله ارشد حقوق- تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه http://porazfile.mihanblog.com/post/11 <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://simka.cero.ir/product-354536-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82--%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87.aspx" target=_blank>مقاله ارشد حقوق- تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه</A></H3> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 12px; MARGIN: 6px; PADDING-LEFT: 12px; PADDING-RIGHT: 12px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 12px; box-shadow: 0 0 12px; border-radius: 6px"> <DIV style="WIDTH: 100%; DIRECTION: rtl"> <DIV><IMG class=fileimage title="مقاله ارشد حقوق- تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه" alt="مقاله ارشد حقوق- تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه" src="http://www.cero.ir/images/default11.jpg" complete="true"> </DIV> <DIV> <DIV> <P style="COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">فرمت فایل : doc</P> <P style="COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">حجم : 380</P></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 0.6"> <P style="COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">صفحات : 124</P> <DIV> <DIV> <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none" id=ProductInformation_GridView1_GridView1_0 border=1 rules=all cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none"> <P style="MARGIN: 3px 0px; COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">گروه : فقه و حقوق اسلامی</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <H3>توضیحات محصول :</H3> <P><B>مقاله ارشد حقوق: تأخیر در اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه</B></P> <P><B><BR></B></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><B>فهرست مطالب</B></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; TEXT-DECORATION: underline; PADDING-TOP: 0px">عنوان</SPAN>&nbsp;<SPAN style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; TEXT-DECORATION: underline; PADDING-TOP: 0px">صفحه</SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">چکیده.......................................................................................................................1</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">مقدمه .......................................................................................................................2</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">بیان مسئله..................................................................................................................2</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">روش پژوهش و اهداف..................................................................................................3</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">سوالات و فرضیه های رساله..........................................................................................3</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">فصل اول: شناسایی موضوع</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1- شناخت مفهوم قرارداد و تعهد..................................................................................5</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-1- مفهوم قرارداد..................................................................................................5</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-1-1- قرارداد در فقه و حقوق ایران...........................................................................6</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-1-1-الف- قرارداد در فقه........................................................................................6</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-1-1-ب- قرارداد در حقوق ایران...............................................................................6</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-1-2- اقسام قرارداد................................................................................................8</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-1-2-الف- از نظر موعد انجام تعهد............................................................................8</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-1-2-ب- از نظر وابستگی تحقق به زمان..................................................................10</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-1-2-ج- از نظر مطلق و مشروط بودن عقد...............................................................12</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-1-2-د- از نظر لزوم وفاء به عقد............................................................................13</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-2- مفهوم تعهد....................................................................................................15</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-2-1- معنا ومفهوم تعهد در فقه و حقوق ایران.............................................................15</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">&nbsp;</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-2-2- اقسام تعهد از نظر منشاء...............................................................................17</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-2-2-الف- تعهدات قراردادی..................................................................................17</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-1-2-2-ب- تعهدات غیر قراردادی..............................................................................18</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2- مفهوم مهلت و تأخیر در اجرای قرارداد...................................................................18</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1- مفهوم مهلت اجرای قرارداد و اقسام آن.................................................................18</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1-1- مفهوم مهلت...............................................................................................18</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1- 2- اقسام مهلت...............................................................................................19</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1-2-الف- مهلت قراردادی....................................................................................19</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1-2- ب-مهلت قانونی..........................................................................................20</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1-2- ج-مهلت قضایی..........................................................................................21</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1-3- ماهیت حقوقی مهلت اجرای قرارداد.................................................................21</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1-4- شرایط مهلت اجرای تعهدات قراردادی.............................................................23</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1-5- عوامل تعیین کننده مهلت اجرای قرارداد............................................................24</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1-5-الف- اصل حاكمیت اراده................................................................................24</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-1-5-ب- اصل فوری بودن اجرای تعهد.....................................................................28</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-2- تأخیر در اجرای قرارداد...................................................................................31</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-2-1- مفهوم تأخیر...............................................................................................31</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-2-2- چگونگی تحقق تأخیر اجرای قرارداد................................................................31</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-2-2-الف- موعد معین باشد....................................................................................31</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">1-2-2-2-ب- موعد در اختیار طلبکار باشد......................................................................32</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial">&nbsp;</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #3f3f3f; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; background-size: initial; background-clip: initial; background-origin: initial"><B>چکیده</B><B>&nbsp;</B></P>قیمت محصول : <B>110000 تومان</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><A style="border-radius: 6px" href="http://simka.cero.ir/buy-354536-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82--%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87.aspx" target=_blank><IMG style="HEIGHT: 34px; border-radius: 6px" title=دانلود alt=دانلود src="http://www.cero.ir/images/DownloadPng.png" complete="true"></A> </DIV> text/html 2018-10-14T08:15:19+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل نرم افزار پول ساز بخش آنلاین GTA V ( مخصوص کامپیوتر ) http://porazfile.mihanblog.com/post/10 <A style="FONT: bold 14px Tahoma; COLOR: green; TEXT-DECORATION: none" href="http://didacticresearch.filenab.com/product-95081-نرم-افزار-پول-ساز-بخش-آنلاین-GTA-V-(-مخصوص-کامپیوتر-).aspx">نرم افزار پول ساز بخش آنلاین GTA V ( مخصوص کامپیوتر )</A><BR> <P style="FONT: 12px Tahoma">چیت 100% سالم و تست شده جهت کسب درآمد و افزایش لِوِل بازی Grand Theft Auto v آنلاین ( مخصوص کامپیوتر )</P><BR><SPAN style="FONT: bold 14px Tahoma; COLOR: #8f47fd">مشخصات فایل</SPAN><BR> <TABLE border=1> <TBODY> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT: 12px Tahoma; COLOR: green; VERTICAL-ALIGN: middle; PADDING-TOP: 10px">تعداد صفحات</TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT: 12px Tahoma; VERTICAL-ALIGN: middle; PADDING-TOP: 10px">1</TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT: 12px Tahoma; COLOR: green; VERTICAL-ALIGN: middle; PADDING-TOP: 10px">حجم</TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT: 12px Tahoma; VERTICAL-ALIGN: middle; PADDING-TOP: 10px">3069 کیلوبایت </TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT: 12px Tahoma; COLOR: green; VERTICAL-ALIGN: middle; PADDING-TOP: 10px">فرمت فایل اصلی</TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT: 12px Tahoma; VERTICAL-ALIGN: middle; PADDING-TOP: 10px">exe</TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT: 12px Tahoma; COLOR: green; VERTICAL-ALIGN: middle; PADDING-TOP: 10px">دسته بندی</TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT: 12px Tahoma; VERTICAL-ALIGN: middle; PADDING-TOP: 10px">نرم افزار تخصصی</TD></TR></TBODY></TABLE><BR><SPAN style="FONT: bold 14px Tahoma; COLOR: #8f47fd">توضیحات کامل</SPAN><BR> <DIV style="FONT: 12px Tahoma"> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #c0392b"><B>نرم افزار پول ساز بخش آنلاین GTA V ( مخصوص کامپیوتر )</B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">توسط این نرم افزار به سادگی می توانید در بازی <B>GTA V Online</B> پولدار شوید!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بدون نیاز به هیچ کار خاصی فقط و فقط با زدن یک کلید در بازی هر 30 ثانیه یک بار مبلغ 750/000 دلار درآمد کسب کنید!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">همچنین فقط با زدن یک کلید لول خود را به سریعترین روش ممکن افزایش دهید!</P> <P>اثبات کارکرد فایل با تصاویری که از اکانت اصلی فروشگاه پی30گیم گرفته شده است : ( جهت مشاهده تصاویر در سایز اصلی روی آنها راست کلیک کرده و گزینه View Image را انتخاب کنید )</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 800px; HEIGHT: 450px" alt="چیت بدون بن gta v" src="https://www.p30game2.in/img/cms/gta-money-maker/GTA5-2018-08-11-15-09-27-629.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 800px; HEIGHT: 450px" alt="چیت پول بی نهایت gta v online" src="https://www.p30game2.in/img/cms/gta-money-maker/GTA5-2018-08-11-15-15-16-858.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 800px; HEIGHT: 450px" alt="چیت gta انلاین" src="https://www.p30game2.in/img/cms/gta-money-maker/GTA5-2018-08-11-15-00-34-642.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P>نکات مهم :</P> <UL style="LIST-STYLE-TYPE: circle"> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #8f28fe">دیده شده است وبسایت های مختلف از این نرم افزار استفاده کرده و یوزر و پسورد اکانت شما را گرفته و با دریافت مبالغ مختلف به بازی شما پول وارد می کنند، اما با خرید این نرم افزار شما هیچ محدودیتی در افزایش پول به حساب کاربری خود ندارید و نیاز نیست مثلا بابت 5 میلیون دلار در بازی 50/000 تومان پرداخت کنید.</SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #2c9ffd">این نرم افزار تا نسخه نهایی بازی GTA V را ساپورت میکند و هیچ مشکلی در اجرا و فعالیت در نسخه نهایی نیست.<SPAN style="COLOR: #2c9ffd">( ضمناً در صورت آپدیت شدن بازی و از کار افتادن چیت، تمام تلاش خود را برای انتشار نسخه جدید بین 1 الی 3 هفته خواهیم داشت و در صورتی که در این مدت امکان بروزرسانی چیت ممکن نبود، شاید بطور کل چیت دیگر آپدیت نشود، بنابراین در خرید خود دقت کنید، چون تضمینی برای آپدیت دائم و همیشگی چیت ها نخواهیم داشت اما تمام تلاش خود را میکنیم)</SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #8f28fe">این نرم افزار فقط و فقط در یک سیستم فعالسازی می شود و تا زمانی که سخت افزار شما تغییر نکرده باشد با همان کدی که به شما داده می شود فعالسازی می گردد و در صورت تغییر سخت افزار و یا فراموشی کد فعالسازی، به ازای هر دفعه مبلغ 50% قیمت روز محصول اخذ خواهد شد.( جهت هماهنگی به آیدی تلگرام پیام ارسال کنید )</SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #2c9ffd">برای پول در آوردن به این روش در بازی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما بهتر هست برای جلوگیری از بروز مشکل در استفاده از این روش زیاده روی نکرده و در هر باز بازی نهایتاً 10 تا 15میلیون دلار بسنده کرد!</SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #8f28fe">تمام کاربران شبکه استیم یا سوشال کلاب می توانند از این روش برای کسب درآمد در بازی GTA V Online استفاده کنند.</SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #2c9ffd">نرم افزار در تمامی ویندوز های 7 - 8 - 8.1 - 10 تست شده و به درستی کار می کند و فقط کافیست آن را در حالت Run As Administrator اجرا کرد و کدی که در کادر سیاه قرار دارد را با کلیک بر روی گزینه کناری کپی کرده و به آیدی تلگرام پشتیبان در تلگرام ( که داخل نرم افزار قرار دارد ) ارسال کنید.</SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #8f28fe">سعی کنید موقع خرید محصول در فروشگاه ما عضو شوید تا اطلاعات هویتی شما قابل بررسی باشد ( برای پیگیری های آینده و احتمال فراموشی کد فعالسازی و ... )</SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #2c9ffd">نکته مهم و اساسی درباره اشخاصی که از چیت های ما استفاده میکنند، با توجه با اینکه ما سازنده چیت نیستیم و چیتی را در فروشگاه قرار میدهیم که پایینترین ریسک بن شدن داشته باشد اما هیچ گاه نمیشود 100% مطمئن بود که با استفاده از چیت بن نخواهید شد، بنابر این با استفاده از چیت یعنی به این امر آگاهی دارید و شکایتی در آینده نخواهید داشت. ضمناً در صورتی که با بی دقتی، انجام کارهایی که باعث شد توسط مدیر سرور شناسایی شوید و به شما مشکوک شوند یا اینکه اگر آپدیتی برای بازی منتشر شد و بدون پرس جو و بررسی کانال چیت را در آپدیت جدید اجرا کردید و بن شدید هیچ مسئولیتی متوجه فروشگاه پی30گیم نبوده و نیست و هیچ هزینه ای برگشت داده نخواهد شد.</SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"></LI></UL> <P>این نرم افزار نیاز به فعال سازی دارد که توضیحات مربوطه و مشخصات فروشنده در راهنمای فایل قرار داده شده است و پس از خرید و دانلود این فایل به این اطلاعات دسترسی خواهید داشت.</P></DIV><BR><A style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 30px; PADDING-RIGHT: 30px; FONT: 14px Tahoma; BACKGROUND: green; COLOR: white; CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 10px; border-radius: 7px" href="http://didacticresearch.filenab.com/product-95081-نرم-افزار-پول-ساز-بخش-آنلاین-GTA-V-(-مخصوص-کامپیوتر-).aspx">توضیحات بیشتر و دانلود</A><BR><BR><BR><BR><A style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 30px; PADDING-RIGHT: 30px; FONT: 14px Tahoma; BACKGROUND: green; COLOR: white; CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none; PADDING-TOP: 10px; border-radius: 7px" href="http://didacticresearch.filenab.com/card.aspx?productid=95081">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</A> text/html 2018-08-03T15:26:11+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل پایان نامه بررسی سطح سرمی پروکلسیتونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل http://porazfile.mihanblog.com/post/9 <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://simka.cero.ir/product-322254-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84.aspx" target=_blank>پایان نامه بررسی سطح سرمی پروکلسیتونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل</A></H3> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 12px; MARGIN: 6px; PADDING-LEFT: 12px; PADDING-RIGHT: 12px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 12px; box-shadow: 0 0 12px; border-radius: 6px"> <DIV style="WIDTH: 100%; DIRECTION: rtl"> <DIV><IMG class=fileimage title="پایان نامه بررسی سطح سرمی پروکلسیتونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل" alt="پایان نامه بررسی سطح سرمی پروکلسیتونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل" src="http://www.cero.ir/images/default11.jpg"> </DIV> <DIV> <DIV> <P style="COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">فرمت فایل : doc</P> <P style="COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">حجم : 398</P></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 0.6"> <P style="COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">صفحات : 95</P> <DIV> <DIV> <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none" id=ProductInformation_GridView1_GridView1_0 border=1 rules=all cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none"> <P style="MARGIN: 3px 0px; COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">گروه : دکترا</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <H3>توضیحات محصول :</H3> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: #003300"><STRONG>پایان‌نامه &nbsp;دکتری رشتة پزشکی</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: #003300"></SPAN></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: #003300">عنوان:</SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: #003300">بررسی سطح سرمی پروکلسی تونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل</SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">فهرست مطالب</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">عنوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;صفحه</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فصل اول: کلیات 1</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1-1- مقدمه و بیان مسئله 2</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2-1 تعریف واژه‌های كلیدی 3</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">3-1 اهداف و فرضیات 4</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1-3-1 هدف كلّی 4</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2-3-1 اهداف اختصاصی 4</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">3-3-1 هدف كاربردی 5</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">4-3-1 فرضیات یا سؤالات تحقیق 5</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فصل دوم: پیشینه تحقیق 7</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1-2 مبانی نظری 8</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1-1-2 بیماری سل 8</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2-1-2 اپیدمیولوژی 9</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">3-1-2 اتیولوژی 11</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">4-1-2 مورفولوژی و مشخصات مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 12</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">5-1-2 آسیب شناسی 13</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">6-1-2 تظاهرات بالینی 15</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">7-1-2 تشخیص سل 31</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">8-1-2 درمان سل 37</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">9-1-2 پایش پاسخ به درمان 39</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">10-1-2 سل مقاوم به درمان 39</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">11-1-2 پیشگیری 40</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2-2 مطالعات مشابه 41</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1-2-2 مطالعات داخلی 41</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2-2-2 مطالعات خارجی 42</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فصل سوم: مواد و روش ها 44</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">1-3&nbsp; نوع مطالعه 45</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">2-3&nbsp; محیط پژوهش 45</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">3-3&nbsp; جامعه آماری و حجم نمونه 45</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">4-3 &nbsp;روش گردآوری اطلاعات 45</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">5-3 &nbsp;روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری 46</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">6-3&nbsp; معیار ورود 46</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">7-3&nbsp; معیار خروج 46</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">8-3 &nbsp;ملاحظات اخلاقی 46</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">9-3 &nbsp;محدودیت مطالعه 47</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">10-3&nbsp; متغیر های مطالعه 48</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">11-3&nbsp; روش آزمایشگاهی 49</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فصل چهارم: نتایج 52</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 73</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">پیشنهادات 80</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">منابع 81</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فهرست نمودار ها</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">عنوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 1-4 : توزیع جنسی بیماران مورد مطالعه 53</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 2-4 : توزیع سنی بیماران مورد مطالعه 54</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 3-4 : توزیع بیماران به تفکیک سطح تحصیلات 55</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 4-4 : توزیع بیماران به تفکیک شغل آنها 53</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 5-4 : توزیع بیماران به تفکیک محل سکونت 57</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 6-4 : توزیع بیماران به تفکیک سابقه مصرف سیگار 58</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 7-4 : توزیع بیماران به تفکیک وضعیت تاهل 59</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 8-4 : توزیع بیماران به تفکیک سابقه ابتلا به سل قبلی 60</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 9-4 : توزیع بیماران به تفکیک سابقه خانوادگی سل 61</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 10-4 : توزیع بیماران به تفکیک شکایت اصلی هنگام اولین مراجعه و تشخیص&nbsp; بیماری توسط پزشک 62</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 11-4 : توزیع بیماران به تفکیک روش های تشخیصی بیماری 63</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 12-4 : توزیع بیماران سطح ESR در بیماران قبل و بعد از درمان 64</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">نمودار 13-4 : سطح CRP در بیماران قبل و بعد از درمان 65</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">فهرست جداول</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">عنوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">جدول 1-4 : : ارتباط میان سن و جنس و PCT بیماران 67</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">جدول 2-4 : ارتباط میان روش تشخیص و PCT بیماران 68</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">جدول 3-4 ارتباط میان سطح ESR و CRP و PCT بیماران….......................................70…</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">جدول&nbsp; 4-4: ارتباط میان نوتروفیل و لنفوسیت و سطح PCT بیماران................................................... 71</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small">جدول 5-4: : تعیین میانگین سطح PCT قبل و بعد از درمان..................................................72</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>فهرست علائم اختصاری</STRONG><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG><STRONG>ABBREVIATIONS</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>ARDS</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;adult respiratory distress syndrome</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>CT&nbsp;&nbsp;&nbsp; </EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;computerized topography</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>LP</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lumbar puncture</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>MDR-TB</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;multi drug resistance tuberculosis</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>MRI&nbsp;&nbsp;&nbsp; </EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;magenetic resonance imaging</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>SPSS </EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;statistical package for social sciences</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>PCT</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;procalcitonin</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>ESR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</EM></STRONG><EM>Erythrocyte sedimentation rate</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>CRP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</EM></STRONG><EM>C-reactive protein</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>POLY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</EM></STRONG><EM>Polymorphonuclear</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>WHO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</EM></STRONG><EM>World health organization</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>HIV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</EM></STRONG><EM>&nbsp;Human immunodeficiency virus</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>AFB</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acid-fast bacillus<STRONG>&nbsp;</STRONG></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>CXR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</EM></STRONG><EM>Chest X-ray</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>SIADH </EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>ADA</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adenosine deaminase</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>CNS </EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Central nervous system</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>CSF </EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cerebrosoinal fluid</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>PCR</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Polymerase chain reaction</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>TST</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuberculin skin test</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>BCG</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bacille Calmette-Guerin (vaccine)</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>F/U</EM></STRONG><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Follow up</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>چکیده </STRONG><STRONG></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">بررسی سطح سرمی پروکلسی تونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>مقدمه</STRONG> : سازمان بهداشتی جهان بیان میدارد که تقریبا یک سوم جمعیت جهان به میکروب سل آلوده و در خطر ابتلا به بیماری سل قرار دارند و هر ساله حدود 9 میلیون نفر به سل فعال مبتلا شده و 5/1 تا 2 میلیون نفر در اثر این بیماری جان می سپارند . با توجه به رشد بالای آمار مبتلایان به بیماری سل با در نظر گرفتن این نکته که بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری سل, درمان بیماران مبتلا و افراد آلوده می باشد ، بنابراین تشخیص بیماران مبتلا به سل در مراحل اولیه با روش های نوین و مقرون به صرفه امری ضروری می نماید. پروکلسی تونین یک مارکر التهابی است . سطح پروکلسی تونین در بیماران مبتلا به سل ریوی در مطالعات متعدد نتایج متناقضی داشته است. هدف از طرح این مطالعه مقایسه سطح سرمی پرو کلسی تونین در مبتلایان به سل ریوی قبل وبعد از درمان می باشد .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>مواد و روش ها</STRONG> :در این مطالعه مورد شاهدی ، برای بیمارانی که با تشخیص سل ریوی فعال در طی یک ونیم سال مطالعه ما به مرکز بهداشت مراجعه کرده بودند تحت عنوان گروه مورد چک لیستی تهیه و پر گردید و اخذ نمونه سرمی جهت بررسی آزمایشگاهی از این افراد انجام شد و همچنین در انتهای ماه پنجم و ششم بعد از درمان در صورتی که بیماران بهبود یافته و اسمیر خلط آنها هم منفی شده بود بار دیگر نمونه سرمی جهت بررسی آزمایشگاهی اخذ گردید و تحت عنوان گروه کنترل قرار گرفتند و پس از تکمیل چک لیست ها و انجام آزمایشات لازم اطلاعات حاصل را وارد برنامه آنالیز آماریSPSS.v. 16 &nbsp;کردیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>نتایج:</STRONG> در این مطالعه از42 بیمار 55 درصد مرد و 45 درصد زن بودند و میانگین سنی افراد 54/12 ± 48/45 سال و اکثریت با 30مورد(71/4 درصد) بین 35 سال تا 65 سال سن داشتند . اکثر بیماران(59/5 درصد) روستایی و کشاورز و دامدار بودند. با توجه به نتایج مطالعه تعداد 11 نفر سابقه فامیلی ابتلا به سل در اقوام درجه یک را داشتند که مبتلا به سل فعال شده اند. وسرفه با 45/2 درصد شایع ترین یافته در بین بیماران مورد مطالعه بود. ونزدیک به 50 درصد بیماران با اسمیر خلط تشخیص داده شده اند. ومیانگین ESR قبل از شروع درمان 87/21±45/88، میانگین CRP قبل از شروع درمان 98/3±7/16 بوده و سطح این دو با درمان به صورت معنی داری کاهش یافت(p&lt;0/001). شمارش نوتروفیل ها قبل از شروع درمان 3230±6110 سلول در میلی لیتر و شمارش لنفوسیت ها قبل از شروع درمان 3161±6221 سلول در میلی لیتر بود و تعداد نوتروفیل ها(p=0/01) و لنفوسیت ها(p=&lt;0/001) با درمان به صورت معنی داری کاهش یافت . میانگین PCT قبل درمان 98/0±25/1 و با درمان به صورت معنی دار کاهش یافته&nbsp; (p&lt;0/001) و به 11/0±40/0 رسید. همچنین قبل درمان 81 درصد بیماران PCT بالاتر از 5/0 داشته که بعد از درمان به 23/8درصد کاهش یافت.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>نتیجه گیری:</STRONG><STRONG> </STRONG>&nbsp;از مطالعه چنان بر می آید که میزان PCT در بیماران مبتلا به سل اردبیل هنگام مراجعه بسیار بالاتر از موارد مشابه در مطالعه دیگر بوده است پس احتمالاً بتوان از آن در شناسایی بیماران مبتلا به سل استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که باید مطالعه دیگری در این راستا و با وجود گروهی شاهد صورت گیرد تا میزان حساسیت و اختصایت آن در بیماران سلی بدست آید. همچنین در این مطالعه مشاهده شد که میزان ESR و CRP و تعداد گلبول های سفید با روند درمان کاهش چشمگیر پیدا می کنند و از این رو مارکرهای بسیار خوبی جهت F/U بیماران و مشاهده روند بهبودی آنان به شمار آیند</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: #000080"><STRONG>کلمات کلیدی: سل ریوی ، پروکلسی تونین ، مارکر التهابی</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><EM><SPAN style="FONT-SIZE: small">ABSTRACT</SPAN></EM></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><EM><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></EM></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><EM><SPAN style="FONT-SIZE: small">Serum level of procalcitonin in patient with active pulmonary tuberculosis and compare with control group</SPAN></EM></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN></STRONG>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>Introduction:</EM></STRONG><EM> About one</EM><EM> </EM><EM>third of</EM><EM> </EM><EM>the world's population</EM><EM> </EM><EM>is infected with</EM><EM> </EM><EM>tuberculosis (TB)</EM><EM> and e</EM><EM>ach year, about 1.5 to 2 million people die from TB. Procalcitonin (PCT) is an inflammatory marker that its level has variable results. The aim of this study was to compare serum PCT before and after treatment in patients with pulmonary TB.</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>Methods:</EM></STRONG><EM> This</EM><EM> was a </EM><EM>case-control study that has been done on patients</EM><EM> </EM><EM>with</EM><EM> </EM><EM>pulmonary TB. Data were collected by </EM><EM>check </EM><EM>list</EM><EM> </EM><EM>and</EM><EM> serum samples were taken for laboratory analysis at the beginning and after six months of treatment and analyzed by SPSS.16 software.</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>Results: </EM></STRONG><EM>Forty-two patients with active pulmonary TB entered in this study. The mean age of the patients was 45.48 ± 12.54 years and 54.8% of them were male. Most of the patients (59.5 %) were rural. There was a family history of TB in 26% of patients. The most common symptom (45.2%) was cough. The mean ESR and CRP before treatment were 45.88 ±</EM><EM> </EM><EM>21.87</EM><EM> </EM><EM>and 7.16 ±</EM><EM> 3</EM><EM>.98 respectively that were reduced statistically significant</EM><EM> </EM><EM>after treatment (P&lt;0.001)</EM><EM>.</EM><EM> Neutrophil</EM><EM> </EM><EM>counts</EM><EM> </EM><EM>before treatment was 6221 ± 3161</EM><EM> </EM><EM>Cells per</EM><EM> </EM><EM>ml. and decreased statistically significant after treatment (P=0.01). Mean PCT prior to</EM><EM> </EM><EM>treatment was 1.25</EM><EM> ± 0.98 ng/ml. and </EM><EM>81% of the patients have PCT higher than 0.5 to 5. After treatment PCT level reduced significantly (P&lt;0.001). </EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG><EM>Conclusion:</EM></STRONG><EM> </EM><EM>Our results showed that the PCT levels in pulmonary TB were high in active disease and may be used for follow-up as a discriminative marker between active and cured pulmonary TB and predict treatment response. </EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><EM>Keywords:</EM><EM> </EM><EM>Pulmonary tuberculosis,</EM><EM> </EM><EM>Procalcitonin</EM><EM>,</EM><EM> inflammatory</EM><EM> </EM><EM>marker</EM></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P>قیمت محصول : <B>145000 تومان</B></P><A style="border-radius: 6px" href="http://simka.cero.ir/buy-322254-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84.aspx" target=_blank><IMG style="HEIGHT: 34px; border-radius: 6px" title=دانلود alt=دانلود src="http://www.cero.ir/images/DownloadPng.png"></A> </DIV> text/html 2018-07-04T16:29:47+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در بین اساتید متأهل http://porazfile.mihanblog.com/post/8 <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #53ace6 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <CENTER> <TABLE border=0 cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; WIDTH: 50%; PADDING-RIGHT: 0px; COLOR: #1a96cc; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><STRONG><A href="http://simka.fileyar.ir/product-461-123.aspx">رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در بین اساتید متأهل </A></STRONG> <P style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">باید مطالعات نظری و تجربی گوناگونی عواملی که منجر به رضایت زناشویی متأهلین می گردد و بررسی میزان رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی، انجام شود </P> <P><A href="http://simka.fileyar.ir/card.aspx?productid=461"><IMG alt="دانلود رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در بین اساتید متأهل" src="http://simka.fileyar.ir/image/dl.jpg"> </A></P></TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 40%; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 5px"><IMG style="MAX-WIDTH: 250px; MAX-HEIGHT: 250px" title="رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در بین اساتید متأهل" alt="رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در اساتید &#13;&#10;رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی&#13;&#10;بلوغ عاطفی&#13;&#10; رضایت زناشویی&#13;&#10; رضایت زناشویی در اساتید &#13;&#10;رضایت زناشویی در بین اساتید متأهل&#13;&#10;بلوغ عاطفی اساتید متأهل&#13;&#10;بلوغ عاطفی&#13;&#10;رضایت زناشویی&#13;&#10; رضایتمندی زناشویی" src="http://simka.fileyar.ir/files/product-images/default9.jpg"> </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #f5764f 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">دسته بندی </TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 5px"><A href="http://simka.fileyar.ir/cat-15-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A.aspx">روانشناسی و علوم تربیتی</A> </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">فرمت فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">docx </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">حجم فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">251 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">تعداد صفحات فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">90 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 7px; LINE-HEIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-TOP: 5px"> <H1 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800080">&nbsp;رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در بین اساتید متأهل</SPAN></H1> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>**توجه**</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="COLOR: #b22222"><STRONG>1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="COLOR: #b22222"><STRONG>2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه&nbsp; برای خریدار آن می باشد.</STRONG></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="COLOR: #0000ff">در فرمت ورد و قایل ویرایش با فونت نازنین 14 و فاصله بین خطوط یک سانتی متر</SPAN></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</H2> <H2 dir=rtl><SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>چکیده </STRONG></SPAN></H2> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl>&nbsp;این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در بین اساتید متأهل شهر انجام شده است که پژوهشی از نوع همبستگی می باشد<SPAN dir=ltr>.</SPAN>جامعه آماری شامل کلیه بین اساتید متأهل و حجم نمونه 120 نفر از این جامعه می باشد<SPAN dir=ltr>. </SPAN>یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بلوغ عاطفی و رضایتمندی زناشویی بین اساتید متأهل شهر رابطه معنادار وجود دارد<SPAN dir=ltr>. </SPAN>با توجه به تحلیل یافته ها بوسیله همبستگی ،بین مولفه های بلوغ عاطفی (ثبات عاطفی ،بازگشت عاطفی وسازگاری اجتماعی) و رضایتمندی زناشویی بین اساتید متأهل &nbsp;رابطه مثبت معنادار وجود دارد<SPAN dir=ltr>.</SPAN>همچنین بین فروپاشی شخصیت و رضایتمندی زناشویی بین اساتید متأهل رابطه معكوس (منفی) معنادار وجود دارد<SPAN dir=ltr>. </SPAN>یعنی هر اندازه فروپاشی شخصیت بالا باشد احتمال رضایتمندی زناشویی كمتر است و بالعكس همچنین نتایج نشان دادکه بین فقدان استقلال و رضایتمندی زناشویی بین اساتید متأهل &nbsp;رابطه معنادار وجود ندارد. با توجه به ارتباط بالای بلوغ عاطفی با رضایتمندی زناشویی پیشنهاد می‌گردد سازمان‌های متولی امور آموزش در کشور، بیشتر به مقوله آموزش مهارتهای لازم جهت افزایش بلوغ عاطفی بپردازند تا باعث بهبود روابط زناشویی و محکمتر شدن بنیان خانواده گردد<SPAN dir=ltr>.</SPAN></H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl>کلید</SPAN> <SPAN dir=rtl>واژه</SPAN>: <SPAN dir=rtl>بلوغ</SPAN> <SPAN dir=rtl>عاطفی،</SPAN> <SPAN dir=rtl>رضایتمندی</SPAN> <SPAN dir=rtl>زناشویی،</SPAN> <SPAN dir=rtl>بین اساتید متأهل </SPAN></H3> <H2 dir=rtl><SPAN style="COLOR: #006400">بیان مسئله</SPAN></H2> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl>&nbsp;با شروع زندگی مشترک و ایجاد رابطه زناشویی، رضایت زناشویی به متغیری مهم در رابطه با کیفیت زندگی بدل میشود. رضایت زناشویی یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خاصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. رضایت زناشویی فرآیندی است كه در طول زندگی زوجین به وجود می‌آید و لازمه‌ی آن انطباق سلیقه‌ها، شناخت ویژگی‌های شخصیتی،ایجاد قواعد رفتاری و شكل‌گیری الگو‌های مراوده‌ای است.( خدابخش احمدی و همكاران،1384).</H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl>بدین ترتیب می‌توان گفت: زوجینِ دارای رضا‌مندی، در حیطه‌های گوناگون زندگی با همدیگر توافق دارند.‌این چنین زن و شوهر‌هایی از نوع و سطح روابط عاطفی‌شان راضی‌ هستند،پای‌بندی‌های مذهبی مشتركی دارند، وقت و مسائل مالی خودشان را به خوبی برنامه‌ریزی ومدیریت می‌كنند، در مسائلی كه اختلاف نظر دارند، مصلحت زندگی و خانواده را بر مصلحت خود ترجیح داده، از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند، از نوع و كیفیت گذران اوقات فراغت و رفت‌وآمد با اقوام و دوستان رضایت دارند و در نهایت، در تعداد و نوع تربیت فرزندان با هم اشتراك نظر دارند. اهمیت كیفیت زندگی‌زناشویی یا همان رضا‌مندی و نارضا‌مندی زناشویی، در تأثیر آن بر سلامت روانی و جسمانی پدیدار می‌شود. مطالعات نشان داده است كه رضا‌مندی و یا نارضا‌مندی زناشویی، بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد، برای مثال، نتایج مطالعات در محدوده تأثیر جسمانی نشان داد، افراد متأهل كه زندگی‌شان پایدار بوده و استحكام بیشتری داشته، عموماً عمر طولانی‌ دارند، از نظر جسمانی سالم‌ترند، شاد هستند و بیشتر احتمال دارد كه از سرطان نجات یابند. ( خدابخش احمدی و همكاران،1384).افراد متأهل ی كه زندگی‌شان پایدار بوده و استحكام بیشتری داشته و از رضا‌مندی زناشویی بالایی برخوردارند. بیشتر عاطفی‌اند و در مقایسه با افراد ناسازگار، كمتر دچار مشكلات روان‌شناختی می‌شوند.</H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl>بلوغ عاطفی را می توان به توانایی کنترل خود در مقابل ناکامی ها، احساس مسئولیت در قبال تصمیمات و اعمال شخصی و سطح مطلوبی از آگاهی نسبت به عواطف خود توصیف نمود. مواری (1997) بلوغ عاطفی را به توانایی عشق دادن و عشق گرفتن، توانایی رو به رو شدن با واقعیات زندگی و تجزیه و تحلیل جزئیات آن وقایع، توانایی تعبیر مثبت داشتن از رویدادها و تجربیات ناگوار زندگی، توانایی یادگیری از شکست ها و تجارب تلخ زندگی، توانایی پذیرش شکست ها و ناکامی ها، توانایی کنترل خشم و رهایی از رفتار های تکانشی توصیف کرده است.عوامل گوناگونی بر رضایت زناشویی تاثیر گذارند که هر کدام از این عوامل نیز در جایگاه خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بلوغ عاطفی تاثیر می گیرد و ...</H3> <H2 dir=rtl><SPAN style="COLOR: #006400">فرضیات تحقیق</SPAN></H2> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بین میزان رابطه بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی بین اساتید متأهل&nbsp; رابطه معنا داری وجود دارد.</H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl>2- بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد.</H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl>3- مولفه ها و شاخص های بلوغ عاطفی می توانند رضایت زناشویی بین بین اساتید متأهل مرد و زن را پیش بینی کنند.</H3> <H2 dir=rtl><SPAN style="COLOR: #006400">فهرست مطالب</SPAN></H2> <P dir=rtl><STRONG>عنوان </STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG>صفحه</STRONG></P> <P dir=rtl>فصل 1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلیات تحقیق<SPAN dir=ltr>……………………</SPAN>.. 1</P> <P dir=rtl>1-1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقدمه............ 2</P> <P dir=rtl>1-2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیان مسئله. 2</P> <P dir=rtl>1-3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4</P> <P dir=rtl>1-4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; اهداف تحقیق.. 5</P> <P dir=rtl>1-5-&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوالات تحقیق.. 5</P> <P dir=rtl>1-6-&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرضیات تحقیق.. 5</P> <P dir=rtl>1-7-&nbsp;&nbsp;&nbsp; نعاریف واژه ها 5</P> <P dir=rtl>فصل 2-&nbsp;&nbsp; ادبیات و مستندات تحقیق... 7</P> <P dir=rtl>2-1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>تعریف بلوغ</STRONG>.................. 8</P> <P dir=rtl>2-2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعریف عاطفه. 8</P> <P dir=rtl>2-3-&nbsp; مفهوم بلوغ عاطفی.. 9</P> <P dir=rtl>2-4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; بلوغ عاطفی از دیدگاه روان شناسان.. 10</P> <P dir=rtl>2-5-&nbsp; عوامل مؤثر بر بلوغ عاطفی.. 12</P> <P dir=rtl>2-6-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژگی های افرادی که به بلوغ عاطفی نرسیده اند. 14</P> <P dir=rtl>2-7-&nbsp;&nbsp;&nbsp; نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آن ها 15</P> <P dir=rtl>2-8-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعادل عاطفی و روانی زوجین.. 16</P> <P dir=rtl>2-9-&nbsp; رضایت‌مندی زناشویی.. 18</P> <P dir=rtl>2-10- تاریخچه‌ی رضایت‌مندی زناشویی.. 19</P> <P dir=rtl>2-11- &nbsp;رضایت‌مندی زناشویی از دیدگاه اسلام. 21</P> <P dir=rtl>2-12-&nbsp; عوامل تعیین کننده موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. 23</P> <P dir=rtl>2-13- نقش هوش عاطفی در روابط زوج‌های جوان.. 30</P> <P dir=rtl>2-14-&nbsp; نظریه‏های مرتبط با آسیب شناسی رضامندی زناشویی.. 32</P> <P dir=rtl>2-15- عوامل نارضایتی زوجین در زندگی مشترک... 36</P> <P dir=rtl>2-16- ادراک عاطفی و روابط زوجین.. 40</P> <P dir=rtl>2-17- تأثیر عواطف و هیجانات در رضایتمندی زناشویی.. 42</P> <P dir=rtl>2-18- اهمیت بلوغ عاطفی در تحکیم پیوندهای زناشویی.. 45</P> <P dir=rtl>2-19- مدیریت عواطف و تأثیر آن بر رضایتمندی زناشویی.. 47</P> <P dir=rtl>2-20-&nbsp; &nbsp; عوامل جدائی عاطفی و نارضایتی های زناشویی زوجین.. 49</P> <P dir=rtl>2-21-&nbsp; روش هایی برای بهبود بلوغ عاطفی و رضایتمندی زناشویی.. 51</P> <P dir=rtl>2-22- تحقیقات انجام شده 52</P> <P dir=rtl><EM>فصل 3-</EM>&nbsp;&nbsp; روش شناسی تحقیق... 55</P> <P dir=rtl>3-1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش تحقیق.. 56</P> <P dir=rtl>3-2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جامعه آماری.. 56</P> <P dir=rtl>3-3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمونه و روش نمونه گیری.. 56</P> <P dir=rtl>3-4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش گردآوری اطلاعات... 57</P> <P dir=rtl>3-5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابزار گرد آوری اطلاعات... 57</P> <P dir=rtl>3-6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش های تجزیه و تحلیل داده ها 59</P> <P dir=rtl>فصل 4-&nbsp;&nbsp; تجزیه و تحلیل اطلاعات... 60</P> <P dir=rtl>4-1-&nbsp;&nbsp; یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق...................... 61</P> <P dir=rtl>4-2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق........................ 65</P> <P dir=rtl>فصل 5-&nbsp;&nbsp; نتیجه گیری و پیشنهادات... 74</P> <P dir=rtl>5-1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; نتیجه گیری.. 75</P> <P dir=rtl>5-2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیشنهادات... 78</P> <P dir=rtl>فهرست منابع.. 79</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #008000">فهرست جداول</SPAN></H2> <P dir=rtl>3-1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; نحوه ی امتیازدهی به پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی (<SPAN dir=ltr>EMS</SPAN>) 58</P> <P dir=rtl>4-1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; توزیع سنی بین اساتید 62</P> <P dir=rtl>3-2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; میزان تحصیلات بین اساتید 62</P> <P dir=rtl>4-3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقایسه انحراف معیارو میانگین نمرات بلوغ عاطفی و ابعاد آن در بین اساتید متأهل بر حسب جنسیت... 65</P> <P dir=rtl>4-4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; میانگین و انحراف معیار شاخص های بلوغ عاطفی در بین اساتید متأهل 65</P> <P dir=rtl>4-5-&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقایسه میانگین نمره رضایتمندی زناشویی و ابعاد آن در نمونه های مورد مطالعه بر حسب جنس... 66</P> <P dir=rtl>4-6-&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاخص های توصیفی رضایت زناشویی و بلوغ عاطفی و مؤلفه های آن در آزمودنیهای پژوهش... 67</P> <P dir=rtl>4-7-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتباط نمره بلوغ عاطفی و مؤلفه های رضایتمندی زناشویی.. 68</P> <P dir=rtl>4-8-&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقایسه میانگین رتبه نمره ابعاد هوش هیجانی در نمونه های مورد مطالعه بر حسب جنس... 69</P> <P dir=rtl>4-9-&nbsp;&nbsp;&nbsp; جدول ضرایب همبستگی بلوغ عاطفی و مؤلفه های آن با رضایت زناشویی در زنان پژوهش و همسرانشان. 69</P> <P dir=rtl>4-10-&nbsp; جدول خلاصه نتایج همبستگی چندگانه مؤلفه های بلوغ عاطفی زنان پژوهش و همسرانشان و رضایت زناشویی در زنان پژوهش.... 69</P> <P dir=rtl>4-11-&nbsp; خلاصه نتایج همبستگی چندگانه مؤلفه های بلوغ عاطفی زنان پژوهش و همسرانشان و رضایت زناشویی در همسران&nbsp; 70</P> <P dir=rtl>4-12-&nbsp; خلاصه نتایج همبستگی چندگانه بلوغ عاطفی زنان پژوهش و همسرانشان و رضایت زناشویی در زنان پژوهش و همسرانشان.. 71</P> <P dir=rtl>4-13-&nbsp; میزان همبستگی بین موفقیت شغلی با بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی.. 71</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #006400">فهرست شکل&shy;ها</SPAN></H2> <P dir=rtl>4-1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توزیع سنی بین اساتید زن.. 63</P> <P dir=rtl>4-2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توزیع سنی بین اساتید مرد. 63</P> <P dir=rtl>4-3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میزان تحصیلات بین اساتید زن.. 64</P> <P dir=rtl>4-4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میزان تحصیلات بین اساتید مرد. 64</P> <P>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <P dir=rtl>&nbsp;</P></DIV> <CENTER> <P><A href="http://simka.fileyar.ir/card.aspx?productid=461"><IMG alt="دانلود رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در بین اساتید متأهل" src="http://simka.fileyar.ir/image/dl.jpg"> </A></P></CENTER></DIV> text/html 2018-07-04T09:33:22+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل دانلود پاورپوینت کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی http://porazfile.mihanblog.com/post/7 <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #53ace6 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <CENTER> <TABLE border=0 cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; WIDTH: 50%; PADDING-RIGHT: 0px; COLOR: #1a96cc; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><STRONG><A href="http://simka.farahamkar.ir/product-110245-Download-PowerPoint-Book-of-Ethics-Practical-Ethic.aspx">دانلود پاورپوینت کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی </A></STRONG> <P style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">فصل اول (اخلاق دانش اندوزی) </P> <P><A href="http://simka.farahamkar.ir/card.aspx?productid=110245"><IMG alt="دانلود دانلود پاورپوینت کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی" src="http://simka.farahamkar.ir/image/dl.jpg"> </A></P></TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 40%; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 5px"><IMG style="MAX-WIDTH: 250px; MAX-HEIGHT: 250px" title="دانلود پاورپوینت کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی" alt="آیین زندگی&#13;&#10;اخلاق&#13;&#10;دانش اندوزی&#13;&#10;خود شناسی" src="http://simka.farahamkar.ir/files/product-images/default9.jpg"> </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #f5764f 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">دسته بندی </TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 5px"><A href="http://simka.farahamkar.ir/cat-3-paper-and-research.aspx">مقاله و تحقیق</A> </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">فرمت فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">pptx </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">حجم فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">1250 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">تعداد صفحات فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">15 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 7px; LINE-HEIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-TOP: 5px"> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">دانلود پاورپوینت کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی</SPAN></STRONG></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">فصل اول (اخلاق دانش اندوزی)</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">نوشته: احمد حسین شریفی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">15 اسلاید قابل ویرایش</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR></SPAN></P> <P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">فهرست مطالب:</SPAN></STRONG></P> <UL> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: small">اهمیت و ضرورت</SPAN></LI> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: small">دانش اندوزی و پارسایی</SPAN></LI> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: small">موانع دست یابی به علم حقیقی</SPAN></LI> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: small">آداب اخلاقی آموختن</SPAN></LI> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: small">خودشناسی</SPAN></LI></UL> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">قسمتی از متن :</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">موانع دستیابی به علم حقیقی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">1- پیروی از حدس و گمان:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">برخی به خاطر راحت‌طلبی اساس زندگی را بر گمان بنا می‌کنند و این امر زیان‌های جبران ناپذیر به بار می‌آورد، درحالیکه باید از یقین پیروی نمود.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">2- تقلید کورکورانه:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">- منشأ تقلید خود باختگی فکری است.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small">- مهار تفکر خود را بدست دیگران بدهد و خارج از چارچوب اندیشه‌های وارداتی بیاندیشد.</SPAN></P></DIV> <CENTER> <P><A href="http://simka.farahamkar.ir/card.aspx?productid=110245"><IMG alt="دانلود دانلود پاورپوینت کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی" src="http://simka.farahamkar.ir/image/dl.jpg"> </A></P></CENTER></DIV> text/html 2018-07-03T17:39:10+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری http://porazfile.mihanblog.com/post/6 &nbsp; <DIV id=content> <DIV style="DIRECTION: rtl"> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #53ace6 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <CENTER> <TABLE border=0 cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; WIDTH: 50%; PADDING-RIGHT: 0px; COLOR: #1a96cc; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><STRONG><A href="http://simka.filebooker.com/product-32748-bankbehyari.aspx">گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری </A></STRONG> <P style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">کاملترین و معتبرترین در عین حال بروزترین گنجینه و بانک آزمون و نمونه سوالات مرتبط به آزمون های مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و رشته های بهیاری و کمک بهیاری پرستاری و کمک پرستاری بهورزی و کمک بهورزی مناسب ورودی هنرستان های بهیاری </P> <P><A href="http://simka.filebooker.com/card.aspx?productid=32748"><IMG alt="دانلود گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری" src="http://simka.filebooker.com/image/dl.jpg"> </A></P></TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 40%; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 5px"><IMG style="MAX-WIDTH: 250px; MAX-HEIGHT: 250px" title="گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری" alt="نمونه سوالات ویژه و پرتکرار آزمون ورودی هنرستان های بهیاری و پرستاری نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ نمونه سوالات آزمون ورودی هنرستان بهیاری با جواب و پاسخ نمونه سوالات آزمون یکساله بهیاری پرستاری با پاسخ و جوابنمونه س" src="http://simka.filebooker.com/files/product-images/2018-6-30-22-0-45-948.jpg"> </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #f5764f 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">دسته بندی </TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 5px"><A href="http://simka.filebooker.com/cat-66-nurse.aspx">پرستاری</A> </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">فرمت فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">zip </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">حجم فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">0 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">تعداد صفحات فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">999 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 7px; LINE-HEIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-TOP: 5px"> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 25px; BACKGROUND-COLOR: #f4f6f5; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; FONT-FAMILY: Roboto, Arial, Helvetica; COLOR: #6b6b6b; MARGIN-LEFT: -15px; FONT-SIZE: 14px; MARGIN-RIGHT: -15px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=row> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; POSITION: relative; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; MIN-HEIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 15px; OUTLINE-WIDTH: 0px; WIDTH: 970px; PADDING-RIGHT: 15px; FLOAT: left; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class="col-md-12 col-lg-12"> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; PADDING-BOTTOM: 30px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 30px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 30px; MARGIN-BOTTOM: 30px; BACKGROUND: #ffffff; PADDING-TOP: 30px; box-shadow: none; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=paper> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; POSITION: relative; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial" class=preview-area> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; POSITION: relative; TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=preview-image> <UL style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; LIST-STYLE-TYPE: none; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=banner-slider2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Germania One', Arial, Helvetica; COLOR: #1e1e1e"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 59px; TEXT-TRANSFORM: capitalize; LETTER-SPACING: 1px; FONT-SIZE: 54px"><STRONG>گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری</STRONG></SPAN></SPAN> <LI style="BOX-SIZING: border-box; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><IMG class="wp-post-image size-olam-preview-image attachment-olam-preview-image" border=0 alt="آزمون بهیاری پرستاری" src="http://onlinefilesell.ir/wp-content/uploads/edd/2018/06/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.jpg" width=664 height=730></LI></UL></DIV></DIV> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=content-area> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-ALIGN: center; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; CLEAR: both; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=likebtn_container><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=likebtn-wrapper></SPAN>&nbsp;</DIV> <P style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری</STRONG></P><PRE style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; PADDING-BOTTOM: 20px; LINE-HEIGHT: 1.8em; BACKGROUND-COLOR: #f5f5f5; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 20px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 20px; FONT-FAMILY: Menlo, Monaco, Consolas, 'Courier New', monospace; WORD-WRAP: break-word; WHITE-SPACE: pre-wrap; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 1em; OVERFLOW: auto; WORD-BREAK: break-all; BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid; PADDING-TOP: 20px; border-radius: 4px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>کاملترین و معتبرترین در عین حال بروزترین گنجینه و بانک آزمون و نمونه سوالات مرتبط به آزمون های مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و رشته های بهیاری و کمک بهیاری , پرستاری و کمک پرستاری , بهورزی و کمک بهورزی.</STRONG></PRE> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><A href="http://iranmedu.ir/" rel=nofollow target=_blank><IMG class="aligncenter wp-image-1399 size-medium" border=0 alt=http://iranmedu.ir src="http://onlinefilesell.ir/wp-content/uploads/edd/2018/06/iranmedu.ir_-300x196.jpg" width=300 height=196></A></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1">http://onlinefilesell.ir<STRONG>مهم تر از همه این گنجینه بسیار ارزشمند شامل سوالات آزمون های زیر بصورت کاملا طبقه بندی شده به همراه پاسخنامه و نکات کلیدی و طلایی می باشد که به شرح زیر است:</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>سوالات آزمون بهیاری یکساله</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون های ورودی هنرستان ها و دبیرستان های بهیاری,بهورزی,پرستاری,کمک بهیاری و کمک پرستاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون ورودی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان های بهیاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>سوالات آزمون های کمک پرستاری , کمک بهیاری و بهورزی دانشگاه های علوم پزشکی</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>و همچنین نمونه سوالات موثر و کارساز جهت آزمون های استخدامی که به تعدد فراوان کاربرد داشته و به کرات توجه ویژه به این نمونه سوالات توصیه و تاکید شده است .</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>هرگونه درخواست و خدمتی از طریق&nbsp;شبکه آنلاین خدمت&nbsp;قابل دستیابی میباشد.</STRONG><BR style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>https://t.me/onlinekhedmat</STRONG></P> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 5px auto; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 10px; OUTLINE-WIDTH: 0px; WIDTH: 310px; PADDING-RIGHT: 10px; MAX-WIDTH: 100%; BORDER-TOP: #f0f0f0 1px solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1px solid; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial" id=attachment_754 class="aligncenter wp-caption"><A href="http://ininline.ir/" rel=nofollow target=_blank><IMG class="wp-image-754 size-medium" border=0 alt=onlinefilesell.ir src="http://onlinefilesell.ir/wp-content/uploads/edd/2018/06/logo.behyari-1-300x283.jpg" width=300 height=283></A> <P style="BOX-SIZING: border-box; PADDING-BOTTOM: 5px; LINE-HEIGHT: 1em; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 5px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-SIZE: 0.8em; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=wp-caption-text>&nbsp;</P></DIV> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال ۱۳۹۶</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری با پاسخنامه</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق این مجموعه گرانبها با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…</STRONG></P> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" id=_mcePaste><STRONG>این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…</STRONG></DIV> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری با پاسخنامه این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات ویژه و پرتکرار آزمون ورودی هنرستان های بهیاری و پرستاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون ورودی هنرستان بهیاری با جواب و پاسخ</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون یکساله بهیاری پرستاری با پاسخ و جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات بهیاری پایه دهم نهم</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>کمک بهیاری و بهورزی و آزمون ورودی پرستاری و بهیاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون ورودی بهیاری و پرستاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>سوالات بهیاری دانش آموزان راهنمایی دبیرستان</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون بهیاری هنرستان دبیرستان بهیاری پرستاری با جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون پرستاری بهیاری بهورزی ورودی هنرستان دبیرستان</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری سال ۱۳۹۶ با پاسخنامه</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات دانش آموزان پایه دهم نهم ورودی بهیاری سال ۹۶</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون بهیاری پرستاری دانش آموزان پایه نهم دهم هنرستان بهورزی</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>این مجموعه بسیار پر تاثیر و پر کاربرد و فوق العاده با ارزش بوده که به صورت مستقیم به شما عزیزان پیشنهاد ویژه داریم و برای شما صمیمانه آرزوی موفقیت داریم و به شما این اطمینان را میدهیم که قبولی از آن شماست انشاالله…</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>ضمنا توجه ویژه بفرمایید که سوالات شامل بخش عمومی و بخش اختصاصی به همراه پاسخنامه سوالات میباشند.</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>و از آنجایی که به اهمیت و ارزش این مجموعه کاملا واقف هستیم لذا فورا و مستقیما این مجموعه گرانبها را برای موفقیت حتمی شما بزرگواران پیشنهاد میگردد و موکدا توصیه داریم بدون فوت وقت و هرگونه تردیدی این گنجینه را تهیه نمایید و موفقیت خود را تضمین نمایید انشاالله.</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>هرگونه درخواست و خدمتی از طریق&nbsp;<A href="https://t.me/onlinekhedmat" rel=nofollow target=_blank>شبکه آنلاین خدمت</A>&nbsp;قابل دستیابی میباشد.</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><A href="http://iranmedu.ir/" rel=nofollow target=_blank><IMG class="aligncenter wp-image-1398 size-medium" border=0 alt=http://iranmedu.ir src="http://onlinefilesell.ir/wp-content/uploads/edd/2018/06/behyari-300x195.png" width=300 height=195></A></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1">&nbsp;</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات ویژه و پرتکرار آزمون ورودی هنرستان های بهیاری و پرستاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون ورودی هنرستان بهیاری با جواب و پاسخ</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون یکساله بهیاری پرستاری با پاسخ و جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات بهیاری پایه دهم نهم</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>کمک بهیاری و بهورزی و آزمون ورودی پرستاری و بهیاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون ورودی بهیاری و پرستاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>سوالات بهیاری دانش آموزان راهنمایی دبیرستان</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون بهیاری هنرستان دبیرستان بهیاری پرستاری با جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون پرستاری بهیاری بهورزی ورودی هنرستان دبیرستان</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری سال ۱۳۹۶ با پاسخنامه</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات دانش آموزان پایه دهم نهم ورودی بهیاری سال ۹۶</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ</STRONG></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون ورودی هنرستان بهیاری با جواب و پاسخ</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات آزمون یکساله بهیاری پرستاری با پاسخ و جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات بهیاری پایه دهم نهم</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>کمک بهیاری و بهورزی و آزمون ورودی پرستاری و بهیاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون ورودی بهیاری و پرستاری</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>سوالات بهیاری دانش آموزان راهنمایی دبیرستان</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون بهیاری هنرستان دبیرستان بهیاری پرستاری با جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون پرستاری بهیاری بهورزی ورودی هنرستان دبیرستان</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری سال ۱۳۹۶ با پاسخنامه</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات دانش آموزان پایه دهم نهم ورودی بهیاری سال ۹۶</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>آزمون بهیاری پرستاری دانش آموزان پایه نهم دهم هنرستان بهورزی</STRONG></P> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 5px auto; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 10px; OUTLINE-WIDTH: 0px; WIDTH: 310px; PADDING-RIGHT: 10px; MAX-WIDTH: 100%; BORDER-TOP: #f0f0f0 1px solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1px solid; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial" id=attachment_1384 class="aligncenter wp-caption"><A href="http://ononline.ir/" rel=nofollow target=_blank><IMG class="wp-image-1384 size-medium" border=0 alt="&nbsp;نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری با پاسخنامه" src="http://onlinefilesell.ir/wp-content/uploads/2018/06/behyari.logo_-300x190.png" width=300 height=190></A> <P style="BOX-SIZING: border-box; PADDING-BOTTOM: 5px; LINE-HEIGHT: 1em; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 5px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-SIZE: 0.8em; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=wp-caption-text>نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری با پاسخنامه</P></DIV> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>نمونه سوالات ویژه و پرتکرار آزمون ورودی هنرستان های بهیاری و پرستاری, نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب, سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ, نمونه سوالات آزمون ورودی هنرستان بهیاری با جواب و پاسخ ,نمونه سوالات آزمون یکساله بهیاری پرستاری با پاسخ و جواب,نمونه سوالات آزمون بهیاری ,ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب, سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه,نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ ,نمونه سوالات آزمون ورودی هنرستان بهیاری با جواب و پاسخ ,نمونه سوالات آزمون یکساله بهیاری پرستاری با پاسخ و جواب ,نمونه سوالات بهیاری پایه دهم نهم ,کمک بهیاری و بهورزی,نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب , سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه, نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ , نمونه سوالات آزمون ورودی هنرستان بهیاری با جواب و پاسخ ,نمونه سوالات آزمون یکساله بهیاری پرستاری با پاسخ و جواب , نمونه سوالات بهیاری پایه دهم نهم , کمک بهیاری و بهورزی و آزمون ورودی پرستاری و بهیاری , آزمون ورودی بهیاری و پرستاری, سوالات بهیاری, دانش آموزان راهنمایی دبیرستان , آزمون بهیاری هنرستان دبیرستان ,بهیاری پرستاری با جواب , آزمون پرستاری بهیاری بهورزی, ورودی هنرستان دبیرستان , نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری سال ۱۳۹۶ با پاسخنامه , نمونه سوالات دانش آموزان پایه دهم نهم ورودی بهیاری سال ۹۶ , آزمون بهیاری پرستاری ,دانش آموزان پایه نهم دهم, هنرستان بهورزی,نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری ,آزمون استخدامی علوم پزشکی سال ۱۳۹۵ با جواب,نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی ۱۳۹۵ نمونه ,سوالات آزمون کمک بهیاری نمونه, سوالات آزمون کمک پرستاری, سوالات تخصصی با جواب ,سوالات اختصاصی با پاسخنامه, تضمین کیفیت و قبولی کمک بهیاری ,کمک پرستاری استخدامی ۱۳۹۵, آزمون کمک بهیاری ۹۵ ,دانلود رایگان,نمونه سوالات عمومی کمک بهیاری و کمک پرستاری, آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ با جواب,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال ۱۳۹۵,نمونه سوالات ویژه و پرتکرار آزمون ورودی هنرستان های بهیاری و پرستاری , نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب , سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه , نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ , نمونه سوالات آزمون ورودی هنرستان بهیاری با جواب و پاسخ , نمونه سوالات آزمون یکساله بهیاری پرستاری با پاسخ و جواب</STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; LINE-HEIGHT: 1.8em; MARGIN-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; OUTLINE-WIDTH: 0px; MARGIN-BOTTOM: 1.8em; FONT-SIZE: 1em; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1"><STRONG>هرگونه درخواست و خدمتی از طریق&nbsp;<A href="https://t.me/onlinekhedmat" rel=nofollow target=_blank>شبکه آنلاین خدمت</A>&nbsp;قابل دستیابی میباشد.</STRONG></P> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 5px auto; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 10px; OUTLINE-WIDTH: 0px; WIDTH: 285px; PADDING-RIGHT: 10px; MAX-WIDTH: 100%; BORDER-TOP: #f0f0f0 1px solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1px solid; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial" id=attachment_1394 class="aligncenter wp-caption"><A href="http://www.cloob.com/share/link/add?url" rel=nofollow target=_blank><IMG class="wp-image-1394 size-full" border=0 alt="اشتراک گذاری فوری" src="http://onlinefilesell.ir/wp-content/uploads/edd/2018/06/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C.png" width=275 height=297></A> <P style="BOX-SIZING: border-box; PADDING-BOTTOM: 5px; LINE-HEIGHT: 1em; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 5px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-SIZE: 0.8em; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=wp-caption-text><STRONG>&nbsp; &nbsp;اشتراک گذاری فوری برای شبکه کلوب</STRONG></P></DIV> <DIV style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #f0f0f0 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 5px auto; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 10px; OUTLINE-WIDTH: 0px; WIDTH: 285px; PADDING-RIGHT: 10px; MAX-WIDTH: 100%; BORDER-TOP: #f0f0f0 1px solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 1px solid; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial" id=attachment_1394 class="aligncenter wp-caption"><A href="http://facenama.com/links/?url" rel=nofollow target=_blank><IMG class="wp-image-1394 size-full" border=0 alt="اشتراک گذاری فوری" src="http://onlinefilesell.ir/wp-content/uploads/edd/2018/06/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C.png" width=275 height=297></A> <P style="BOX-SIZING: border-box; PADDING-BOTTOM: 5px; LINE-HEIGHT: 1em; MARGIN: 0px; OUTLINE-STYLE: none; OUTLINE-COLOR: #0ad2ad; PADDING-LEFT: 5px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-SIZE: 0.8em; PADDING-TOP: 10px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-font-feature-settings: 'kern' 1, 'liga' 1, 'case' 1" class=wp-caption-text><STRONG>&nbsp; اشتراک گذاری فوری در شبکه فیس نما</STRONG></P></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…</STRONG></P></DIV> <CENTER> <P><A href="http://simka.filebooker.com/card.aspx?productid=32748"><IMG alt="دانلود گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری" src="http://simka.filebooker.com/image/dl.jpg"> </A></P></CENTER></DIV></DIV></DIV> text/html 2018-07-03T17:37:39+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل نمونه سوالات بهیاری ویژه دانش آموزان ورودی دبیرستان پایه دهم http://porazfile.mihanblog.com/post/5 &nbsp; <DIV id=content> <DIV style="DIRECTION: rtl"> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #53ace6 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <CENTER> <TABLE border=0 cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; WIDTH: 50%; PADDING-RIGHT: 0px; COLOR: #1a96cc; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><STRONG><A href="http://simka.filebooker.com/product-31527-estekhdam.aspx">نمونه سوالات بهیاری ویژه دانش آموزان ورودی دبیرستان پایه دهم </A></STRONG> <P style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را </P> <P><A href="http://simka.filebooker.com/card.aspx?productid=31527"><IMG alt="دانلود نمونه سوالات بهیاری ویژه دانش آموزان ورودی دبیرستان پایه دهم" src="http://simka.filebooker.com/image/dl.jpg"> </A></P></TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 40%; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 5px"><IMG style="MAX-WIDTH: 250px; MAX-HEIGHT: 250px" title="نمونه سوالات بهیاری ویژه دانش آموزان ورودی دبیرستان پایه دهم" alt="آزمون بهیاری&#13;&#10;بهورزی&#13;&#10;ورودی دبیرستان&#13;&#10;پایه دهم&#13;&#10;دانش آموزان&#13;&#10;دبیرستان بهیاری&#13;&#10;کمک بهیاری&#13;&#10;ورودی&#13;&#10;پایه دهم&#13;&#10;نمونه سوالات&#13;&#10;اختصاصی&#13;&#10;عمومی&#13;&#10;پاسخنامه&#13;&#10;جواب&#13;&#10;پاسخ&#13;&#10;دانلود رایگان&#13;&#10;دانلود فایل&#13;&#10;استخدامی&#13;&#10;1395&#13;&#10;95&#13;&#10;1394&#13;&#10;94&#13;&#10;آزمون استخدامی1394&#13;&#10;94&#13;&#10;1395&#13;&#10;95&#13;&#10;دستگاههای اجرایی&#13;&#10;هلال احمر&#13;&#10;پاسخنامه&#13;&#10;دفترچه آزمون&#13;&#10;بهیاری&#13;&#10;اختصاصی&#13;&#10;مصاحبه&#13;&#10;عمومی&#13;&#10;نمونه سوالات&#13;&#10;" src="http://simka.filebooker.com/files/product-images/2016-8-3-4-37-5-883.jpg"> </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #f5764f 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">دسته بندی </TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 5px"><A href="http://simka.filebooker.com/cat-66-nurse.aspx">پرستاری</A> </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">فرمت فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">pdf </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">حجم فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">4062 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">تعداد صفحات فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">266 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 7px; LINE-HEIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-TOP: 5px"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله...</STRONG></P></DIV> <CENTER> <P><A href="http://simka.filebooker.com/card.aspx?productid=31527"><IMG alt="دانلود نمونه سوالات بهیاری ویژه دانش آموزان ورودی دبیرستان پایه دهم" src="http://simka.filebooker.com/image/dl.jpg"> </A></P></CENTER></DIV></DIV></DIV> text/html 2018-07-03T17:15:36+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل آموزش ساخت اپلیکیشن اختصاصی موبایل بدون کدنویسی http://porazfile.mihanblog.com/post/4 <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #53ace6 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <CENTER> <TABLE border=0 cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; WIDTH: 50%; PADDING-RIGHT: 0px; COLOR: #1a96cc; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top><STRONG><A href="http://simka.filebooker.com/product-32522-Learn-how-to-create-a-custom-mobile-application-wi.aspx">آموزش ساخت اپلیکیشن اختصاصی موبایل بدون کدنویسی </A></STRONG> <P style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">فیلم آموزش موبایل مارکتینگ و ساخت اپلیکیشن اختصاصی بدون کدنویسیمخاطب فقط کسانی که می خواهند همه چیر را درباره موبایل مارکتینگ یاد بگیرند و بدون نیاز به کدنویسی یک اپلیکیشن موبایلی برای خود بسازند مدرس عماد گوگانی نویسنده کتاب انفجار با دست خالی و مدیر پروژه بیش از 10 اپلیکیشن موبایلی موفق ملزومات پخش کننده MP4 و PDF دسترسیذریافت آنی لینک دانلود به </P> <P><A href="http://simka.filebooker.com/card.aspx?productid=32522"><IMG alt="دانلود آموزش ساخت اپلیکیشن اختصاصی موبایل بدون کدنویسی" src="http://simka.filebooker.com/image/dl.jpg"> </A></P></TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 40%; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-TOP: 5px"><IMG style="MAX-WIDTH: 250px; MAX-HEIGHT: 250px" title="آموزش ساخت اپلیکیشن اختصاصی موبایل بدون کدنویسی" alt="فیلم آموزش ساخت اپلیکیشن اختصاصی موبایل بدون کدنویسی&#13;&#10;Learn how to create a custom mobile application with no codecs&#13;&#10;آ»وزش موبایل مارکتینگ&#13;&#10;آموزش ساخت اپلیکیشن موبایل&#13;&#10;موبایل&#13;&#10;ساخت اپلیکیشن اختصاصی&#13;&#10;ساخت اپلیکیشن اختصاصی بدون کدنویسی&#13;&#10;فیلم آموزش موبایل مارکتینگ" src="http://simka.filebooker.com/files/product-images/2017-7-23-0-7-32-953.jpg"> </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #e5e5e5 1px solid; BORDER-LEFT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: white; MARGIN: 10px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12px; BORDER-TOP: #f5764f 3px solid; BORDER-RIGHT: #e5e5e5 1px solid; PADDING-TOP: 5px; border-radius: 5px 5px 0 0"> <TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">دسته بندی </TD> <TD style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 10px; FONT-SIZE: 14px; PADDING-TOP: 5px"><A href="http://simka.filebooker.com/cat-36-computer-engineering.aspx">مهندسی کامپیوتر</A> </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">فرمت فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">zip </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">حجم فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">0 کیلو بایت </TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #53ace6 2px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 5px; COLOR: #1a96cc; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; PADDING-TOP: 5px">تعداد صفحات فایل </TD> <TD class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;">45 </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 7px; LINE-HEIGHT: 18px; PADDING-LEFT: 15px; PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-TOP: 5px"> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify" class="product_title entry-title"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">آموزش ساخت اپلیکیشن اختصاصی موبایل بدون کدنویسی</SPAN></SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>مخاطب:</STRONG>&nbsp;فقط کسانی که می خواهند همه چیز را درباره موبایل <A href="http://filebooker.com/cat-36-computer-engineering.aspx" rel=nofollow target=_blank>مارکتینگ </A>یاد بگیرند و بدون نیاز به کدنویسی یک اپلیکیشن موبایلی برای خود بسازند<BR><STRONG>مدرس:</STRONG> عماد گوگانی نویسنده کتاب انفجار با دست خالی و مدیر پروژه بیش از ۱۰ اپلیکیشن موبایلی موفق<BR><STRONG>ملزومات:</STRONG>&nbsp;پخش کننده MP4 و PDF<BR><STRONG>دسترسی:</STRONG>دریافت آنی لینک دانلود به محض خرید<BR><STRONG>قیمت: ۶۸٫۰۰۰</STRONG>&nbsp;تومان<BR><STRONG>حجم و محتوا:</STRONG>&nbsp;بیش از ۷۰۰&nbsp;مگابایت فیلم؛ سورس و جزوه آموزشی</SPAN></SPAN></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">چند ساعت در روز با موبایل خود کار می کنید؟ و چند ساعت تلویزیون می بینید؟!</SPAN></SPAN></SPAN></H2> <UL> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">چرا دیجی کالا فقط برای <A href="http://filebooker.com/cat-36-computer-engineering.aspx" rel=nofollow target=_blank>اپلیکیشن </A>موبایلی خود در تلویزیون تبلیغ کرد؟</SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">آیا می دانید کافه بازار مدعی است که بیش از ۱۰% ترافیک و پهنای باند ایران را در دست دارد؟</SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">آیا می دانید موبایل مارکتینگ تنها راه موفقیت کسب و کارها در سال ۲۰۱۷ خواهد بود؟</SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">آیا می دانید هزینه طراحی یک اپلیکیشن موبایل چند میلیون تومان است؟</SPAN></SPAN></LI></UL> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">مزایای این ویدیو آموزشی:</SPAN></SPAN></SPAN></H2> <UL> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">یادگیری ۳ راه فوق العاده برای ساختن یک اپلیکیشن موبایلی کاربردی</SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">یادگیری جدیدترین متدهای موبایل مارکتینگ در افزایش فروش</SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">حداقل ۱۰ میلیون تومان صرفه جویی در هزینه های کسب و کار نظیر برنامه نویسی موبایل</SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">استفاده و آشنایی با تجربیات موفق در این حوزه</SPAN></SPAN></LI></UL> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>اگر مدتها در آرزوی داشتن یک اپلیکیشن اختصاصی موبایلی برای کسب و کار خود هستید&nbsp;ولی نمی دانید از کجا شروع کنید.</STRONG><BR><STRONG>یا اگر کسب و کاری موفق دارید و می خواهید به حوزه موبایل مارکتینگ وارد شوید و مشتریان جدید بیابید.این ویدیو دقیقا برای شما است.</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">سوالات متداول</SPAN></SPAN></SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>۱- من می خواهم نسخه &nbsp;Full HD فشرده نشده برایم پست شود؟</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">شما می توانید پس از خرید آنلاین نسخه دانلودی در بخش توضیحات درخواست خود را اعلام نمایید تا <A href="http://filebooker.com/cat-36-computer-engineering.aspx" rel=nofollow target=_blank>همکاران </A>ما با شما تماس بگیرند و پس از دریافت مابه تفاوت هزینه پست پیشتاز و بسته فیزیکی برای شما ارسال کنند.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>۲- &nbsp;آیا این آموزش ها در ایران کاربردی و اجرایی هستند؟</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">بله کلیه موارد مطرح شده در این آموزش حاصل تجربه عینی من در بازار کار ایران می باشد.تمام مطالب گفته شده قبلا اجرا شده‌اند و بدون شک می‌تواند در موفقیت شما در بازاریابی با موبایل در حداقل زمان موثر باشد.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>۳- آیا اپلکیشن های ساخته شده با این آموزش کاربردی و موثر هستند؟</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">ما ثابت می کنیم که ۸۰% از اپلیکیشن های محبوب در کافه بازار از این فرآیند و چارچوب برای برنامه موبایلی خود استفاده کرده اند</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">برخی از مطالبی که در این ویدیو آموزش داده می شود:</SPAN></SPAN></SPAN></H2> <UL> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>۳ راز برای <A href="http://filebooker.com/cat-36-computer-engineering.aspx" rel=nofollow target=_blank>ساخت </A>اپلیکیشن اندرویدی و ios بدون نیاز به کدنویسی&nbsp;:</STRONG><BR>برنامه نویسان هرگز این روش ها را به شما نخواهند گفت<BR>دموی نمونه های موفقی که با این روش ساخته و در کافه بازر یا سیب چه عرضه شده اند<BR>بدون کدنویسی و در کمترین زمان ممکن یک اپلیکیشن حرفه ایی برای خود بسازید<BR><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.5"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.5">و…</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>تکنیک های موبایل مارکتینگ:</STRONG><BR>هرم موبایل مارکتینگ<BR>ترفند ساخت ussd بدون پرداخت هزینه نظیر *۷۸۹*۲# اختصاصی برای شما<BR>شبکه های اجتماعی موبایلی ؛ QR و درگاه هایی که باید بدایند<BR>و…</SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>امکانات و نکات حیاتی که در اپلیکیشن موبایلی خود باید رعایت کنید:</STRONG><BR>۸۰% از اپلیکیشن های محبوب در کافه بازار چه نوع اپلیکیشن هایی هستند؟<BR>آنالیز گام های سایت های بزرگ نظیر شیپور ؛ دیوار ؛ ورزش۳ و… در موبایل مارکتینگ<BR>ترفندهای بازاریابی در تلگرام<BR>و…</SPAN></SPAN></LI> <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>یک سورپرایز در اول کارگاه(نتیجه ۵ تا ۷ سال تحقیق)مهمترین راز در موفقیت یک استارتاپ چیست؟</STRONG><BR>بررسی موفقیت دیجی کالا ؛ آپارات ؛ کلوپ و….<BR>۵ اصل حیاتی یک کسب و کار که موفقیت استارتاپ شما را تضمین می کند<BR>و…</SPAN></SPAN></LI></UL> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">با خرید این ویدیو دقیقا چه چیزهایی کسب می کنم؟</SPAN></SPAN></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">فیلم با کیفیت از کارگاه حضوری<BR>جزوه و پاورپوینت گام به گام کل کارگاه<BR>دریافت صوت ضبط شده&nbsp;کارگاه<BR>دانلود&nbsp;آنی کل محصول به محض خرید<BR>و یک سورپرایز ویژه!</SPAN></SPAN></P> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><A class="shortc-button medium red " href="http://emadg.com/dl/demo.mp4" rel=nofollow target=_blank>دانلود دموی فیلم موبایل مارکتینگ</A></SPAN></SPAN></H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">آیا مبلغ این فیلم آموزشی&nbsp;مناسب است؟</SPAN></SPAN></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">۶۸&nbsp;هزار تومان بسیار بسیار ارزان است. توجه کنید این یک کارگاه تئوری نیست و برای اولین بار به صورت حضوری برگزار می‌شود مثلا اگر فقط بتوانید یک اپلیکیشن موبایلی برای کسب و کار خود ایجاد کنید حداقل ۵ میلیون تومان در هزینه های برنامه نویسی خود صرفه جویی کرده اید این درحالی است که اصلی ترین نکات در بازاریابی موبایل نیز در کلاس مطرح می شود. آیا ارزش این سرمایه‌گذاری را ندارد؟</SPAN></SPAN></P> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">شاید بپرسید!</SPAN></SPAN></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>با&nbsp;دیدن یک فیلم آموزشی نمی توان مهارتی آموخت!</STRONG><BR>نظر شما شاید درست باشد. اگر آموزش های ارائه شده صرفا جمع‌آوری مطلب از کتاب‌های داخلی و خارجی باشد مطالب شاید کابردی نباشد. ولی شما با یک مدرس یا آموزشگاه کار نمی کنید و از کسی آموزش می‌بینید که تا به حال بیش از ۶۰۰ وب سایت و برنامه موبایلی &nbsp;راه اندازی و به ده ها شرکت ایرانی مشاوره داده است و به طور عملی و دقیقا با وضعیت کسب و کارهای آنلاین&nbsp;و مشکلات آن‌ها آشنا است. مهم‌تر از آن، ارائه دهندگان دوره انحصاری موسا مارکتینگ&nbsp;راهکارهای حل این مشکلات را نیز بارها آزموده اند و به آن آشنا هستند.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>شما را نمی شناسم!</STRONG><BR>اگر هنوز در کارگاه های ما شرکت نکرده اید یا کتاب ها و سایر محصولات را ندیده اید توصیه می کنم ادامه این صفحه را نخوانید! و همینجا خرید را متوقف کنید و چند دقیقه در صفحه اول سایت برخی از مقالات <A href="http://filebooker.com/cat-36-computer-engineering.aspx" rel=nofollow target=_blank>آموزشی </A>ما را بخوانید یا اینکه فصل اول کتاب انفجار با دست خالی را از <A href="http://emadg.com/2015/06/23/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C/" rel=nofollow target=_blank>اینجا </A>دانلود کنید یا در نهایت ۱ دقیقه زمان بگذارید و ویدیو معرفی بالا را ببینید!</SPAN></SPAN></P> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">پس از مشاهده ویدیو آموزش موبایل <A href="http://filebooker.com/cat-36-computer-engineering.aspx" rel=nofollow target=_blank>مارکتینگ </A>چه توقعی می توانم از خودم داشته باشم؟</SPAN></SPAN></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">در کمترین زمان ممکن می توانید یک اپلیکیشن موبایلی حرفه ایی برای خود طراحی کنید<BR>فروشتان به سرعت افزایش می‌یابد<BR>بسیاری از ابزارهای مهم نظیر اپلیکیشن ؛ QR ؛ USSD&nbsp;و… را بدون هزینه در بازاریابی خود استفاده می کنید.<BR>کسب و کار شما با کاربران بسیار بیشتری روبرو خواهد شد و خیلی سریع پیشرفت خواهید کرد.<BR>حتی خودتان هم می توانید برای دیگران خدمات مشابه ارائه کنید و سود مناسبی هم کسب کنید.</SPAN></SPAN></P> <H3 style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">فیلم آموزش موبایل مارکتینگ و ساخت اپلیکیشن اختصاصی بدون کدنویسی:</SPAN></SPAN></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>مخاطب:</STRONG>&nbsp;فقط کسانی که می خواهند همه چیر را درباره موبایل مارکتینگ یاد بگیرند و بدون نیاز به کدنویسی یک اپلیکیشن موبایلی برای خود بسازند<BR><STRONG>مدرس:</STRONG> عماد گوگانی نویسنده کتاب انفجار با دست خالی و مدیر پروژه بیش از ۱۰ اپلیکیشن موبایلی موفق<BR><STRONG>ملزومات:</STRONG>&nbsp;پخش کننده MP4 و PDF<BR><STRONG>دسترسی:</STRONG>ذریافت آنی لینک دانلود به محض خرید<BR><STRONG>قیمت: </STRONG>۶۸٫۰۰۰ تومان<BR><STRONG>حجم و محتوا:</STRONG>&nbsp;حدود ۳۲۰ مگابایت فیلم از اپیزود موبایل مارکتینگ از سری مهارت های موسا مارکتینگ در افزایش فروش</SPAN></SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" class="woocommerce-tabs wc-tabs-wrapper">&nbsp;</DIV></DIV> <CENTER> <P><A href="http://simka.filebooker.com/card.aspx?productid=32522"><IMG alt="دانلود آموزش ساخت اپلیکیشن اختصاصی موبایل بدون کدنویسی" src="http://simka.filebooker.com/image/dl.jpg"> </A></P></CENTER></DIV> text/html 2018-04-21T08:34:49+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی، بهداشت سایت گردشگری http://porazfile.mihanblog.com/post/2 <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><A style="TEXT-DECORATION: none" href="http://simka.cero.ir/product-377166-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C.aspx" target=_blank>مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی، بهداشت سایت گردشگری</A></H3> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 12px; MARGIN: 6px; PADDING-LEFT: 12px; PADDING-RIGHT: 12px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 12px; box-shadow: 0 0 12px; border-radius: 6px"> <DIV style="WIDTH: 100%; DIRECTION: rtl"> <DIV><IMG style="FLOAT: left" title="مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی، بهداشت سایت گردشگری" alt="مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی، بهداشت سایت گردشگری" src="http://www.cero.ir/images/default11.jpg"> </DIV> <DIV> <DIV> <P style="COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">فرمت فایل : docx</P> <P style="COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">حجم : 52</P></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 0.6"> <P style="COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">صفحات : 26</P> <DIV> <DIV> <TABLE style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none" id=ProductInformation_GridView1_GridView1_0 border=1 rules=all cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none"> <P style="MARGIN: 3px 0px; COLOR: #630707; text-shadow: 2px 5px 1px #b1a5a5">گروه : مبانی و پیشینه نظری</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <H3>توضیحات محصول :</H3> <P><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>مبانی نظری گردشگری، طبیعت گردی، بهداشت سایت گردشگری</STRONG></SPAN></P> <P>مشخصات محصول:<BR>توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)<BR>همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه<BR>توضیحات نظری کامل در مورد متغیر<BR>رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب<BR>منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)</P> <P>خلاصه ای از کار:</P> <P><STRONG>&nbsp;مقدمه </STRONG></P> <P>درآمد صنعت گردشگری در دنیا در سال&nbsp;2005&nbsp;میلادی، رقمی معادل&nbsp;7/682&nbsp;میلیارد دلار و تعداد گردشگران نیز در همین سال رقمی حدود&nbsp;8/806&nbsp;میلیون نفر اعلام شده است. این ارقام نشان می دهد که توجه به صنعت گردشگری و چگونگی مدیریت و بهره برداری موثر از آن باید جزو اولویت های اصلی نظام اقتصادی&nbsp; اجتماعی کشورهای دارای پتانسیل گردشگری قرار گیرد، تا با بهره&nbsp; گرفتن از اثرات بی شمار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن گام موثری در توسعه همه جانبه یک ناحیه، منطقه یا کشور برداشته شود. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای دارای پتانسیل از این امر مستثنی نیست و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی قوی و خستگی ناپذیر است (درستی و ایدر، 1385).</P> <P>................</P> <P>- گردشگری و اهمیت آن</P> <P>صنعت مسافرت و جهانگردی به&shy; عنوان بزرگترین و متنوع&shy; ترین صنعت در دنیا به حساب می&shy; آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال&shy; زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می&shy; دانند. از ابتدای شکل&shy; گیری تمدن بشری، مسافرت و جهانگردی وجود داشته است. برای بررسی جهانگردی به لحاظ تاریخی، می&shy; توانیم آن را از عهد باستان تا به امروز به چند دوره تقسیم کنیم: عهد باستان، قرون وسطی، رنسانس، انقلاب صنعتی، جهانگردی نوین (گی و فایوسولا، 1388).</P> <P>.....................</P> <P><STRONG>- وضعیت ایران در صنعت گردشگری&nbsp;&nbsp; </STRONG><BR>بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است. در حالی که سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی رس (تقوایی، 1387).&nbsp;&nbsp;<BR>....................</P> <P><STRONG>- موانع رشد صنعت گردشگری در ایران</STRONG> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>علی رقم&nbsp; آنکه ایران یکی از کشورهای مستعد در زمینه گردشگری محسوب میشود اما به دلایل بسیاری رشد این بخش در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مطلوب و قابل توجه نبوده است. کارشناسان و صاحبنظران دلایل فراوانی را بعنوان موانع بر سر راه رشد این صنعت بیان نموده اند که مختصراً به هر یک از آنها میپردازیم.<BR><STRONG>1-</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>ضعف مدیریت کلان در صنعت گردشگری</STRONG> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>...............</P> <P><STRONG>2- عدم توجه به توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری</STRONG></P> <P>........................</P> <P><STRONG>3- ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات در زمینه جذب گردشگر</STRONG></P> <P>..............................</P> <P><STRONG>4- ناهنجاری ها و ضعف های فرهنگی جامعه</STRONG></P> <P>................</P> <P><STRONG>5- سایر&nbsp; موانع رشد صنعت گردشگری در ایران</STRONG><STRONG> </STRONG></P> <P>................</P> <P><STRONG>- طبیعت گردی<SUP><STRONG><SUP>[1]</SUP></STRONG></SUP></STRONG></P> <P>در مباحث گردشگری، جذابیت&shy;های منحصر به فردی در صحنه&shy; رقابت بین&shy; المللی وجود دارد، که برگ برنده کشورهای رقیب محسوب می&shy; شود، منظری که از دریچه آن می&shy; توان به بخشی از اهداف اقتصادی، فرهنگی و یا حتی سیاسی به آسانی دست یافت. در این راستا، طبیعت گردی، کلید طلایی کشورهایی به حساب می&shy; آید که در بازار مدرنیته و عصر کامپیوتر، به جای زندگی مجازی، زندگی طبیعی را در معرض دید همگان قرار می&shy; دهند و به&shy; ویژه این نوع از توریسم در کشوری هم&shy;چون ایران که گستره وسیعی از انواع مناطق جغرافیایی گوناگون از کویر تا جنگل را در برگرفته و در کوه و دشت و کویر و جنگل و ساحل روستاهایی مملو از فرهنگ غنی ایرانی دارد می&shy; تواند پربارتر و جذاب&shy;تر از هر نقطه دیگر دنیا باشد» (خورسندی، 1388).</P> <P>.............</P> <P><STRONG>- مشکلات طبیعت گردی در ایران</STRONG></P> <P><STRONG>- فقدان مهارتهای مدیریتی</STRONG></P> <P>&nbsp;یکی از مشکلات شایع در کشورهای آسیایی ضعف مهارتهای مدیریتی در طرح های اجرا شده توسط مردم است. همچنین این ضعف گریبان گیر دولتهای محلی، مقامات مسئول و کارکنان این نهادها در طرح ریزی</P> <P>...................</P> <P>-اهمیت بهداشت سایت های گردشگری <STRONG>&nbsp;</STRONG></P> <P>انسان در جهان معاصر در لحظات بسیار حساسی از حیات خود قرار دارد. با گذشت قرنها از زندگی بشر بر روی كره زمین و ظهور و مبارزه انسانهای فرهیخته بسیاری در طول تاریخ برای برقراری مساوات، عدالت و</P> <P>...............</P> <P><STRONG>انواع اثرات زیست محیطی گردشگری</STRONG></P> <P>گردشگری هم می تواند اثرات مثبت بر محیط زیست بگذارد و هم اثرات منفی و یا اینکه هیچ اثر قابل توجهی نداشته باشد؛ البته این موضوع بستگی دارد به اینكه گردشگری چگونه توسعه یافته و چگونه برنامه ریزی و مدیریت شده است. همانند سایر گروههای گردشگری، توریسم ساحلی نیز پیامدهای مثبت و منفی</P> <P>...................</P> <P><STRONG>توسعه پایدار گردشگری</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG> </STRONG></P> <P>راهکار کاهش یا حذف اثرات منفی گردشگری، توسعه پایدار آن&nbsp; و اصل برنامه ریزی برای گردشگری است. برای رسیدن به هدف توسعه پایدار، برنامه ریزی گردشگری باید به اندازه كافی متمركز باشد. نه اینكه تحت عناوین سیستم های اكولوژیكی و سیاسی باشد و برای اینكار لازم است تا گردشگری قطعه قطعه موجود، جایگزین یک گردشگری با مقیاس بزرگتر و یكپارچه تر و با آگاهی بسیار بیشتر به وابستگی گردشگری به منابع فرهنگی و طبیعی شده و سیاستها از كمیت بسوی كیفیت هدایت شود (گون<SUP><SUP>[2]</SUP></SUP>، 1994).</P> <P>....................</P> <P>منابع</P> <P>اسماعیلی، تریفه.(1382). «گردشگری روستایی». در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. ش 74. آذر. صص 99 تا 102.</P> <P>پاپلی یزدی، م و سقایی، م. 1385. گردشگری: ماهیت و مفاهیم، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: 185 صفحه.</P> <P>...................</P> <P>..............</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <HR SIZE=1 width="33%"> <P>[1] - Ecotourism</P> <P>[2] - Gunn</P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P>قیمت محصول : <B>20000 تومان</B></P><A style="border-radius: 6px" href="http://simka.cero.ir/buy-377166-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C.aspx" target=_blank><IMG style="HEIGHT: 34px; border-radius: 6px" title=دانلود alt=دانلود src="http://www.cero.ir/images/downloading.png"></A> </DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: gray 1px solid; BORDER-LEFT: gray 1px solid; MARGIN: 20px 0px; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP: gray 1px solid; BORDER-RIGHT: gray 1px solid"><B style="FLOAT: right">برچسب</B> <P>مبانی نظری گردشگری مبانی نظری طبیعت گردی بهداشت سایت گردشگری </P></DIV> text/html 2018-04-17T17:15:40+01:00 porazfile.mihanblog.com پراز فایل دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره http://porazfile.mihanblog.com/post/1 <DIV class=affsbt> <DIV class=contnr> <H5><A href="http://stufile.ir/product/35561/دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیره/4805" target=_blank>دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره</A></H5> <P><A class=affsbtpic href="http://stufile.ir/product/35561/دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیره/4805" target=_blank><IMG alt=دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیره src="http://stufile.ir/HPicturer.ashx?img=1624097619e85-e511-4d5e-8cae-7737a0f3bac9.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/"></A>این فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.<A class=buy href="http://stufile.ir/product/35561/دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیره/4805" target=_blank><IMG alt="دانلود فایل" src="http://stufile.ir/content/affbanner/buy.png"></A></P> <DIV class=affsbtclr></DIV></DIV></DIV>